דברים בעלמה

מקטע בשביל ישראל, עד גשר עלמה וטיול כייפי במערת עלמה.